B.C.


Well i fought a good fight; i thought the battle had been won
I thought that it was over, until you came along
Sweet as candy sour as a lime
You rattled my cages, you took me for a ride...
Smacked and knocked down, you hit me blindside
I thought i had waited but it was the wrong time
Jesus prepared me, and do with me as you will
I'll wait till this is over, for me you will fufill...
People will come and go, but Jesus remains the way,
Put your hope in heaven, and you'll never be the same...Captcha
Piosenkę Plankeye B.C. przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke B.C., gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki B.C.. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Plankeye B.C. w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.