Good News


But as long as I stand beside you, I know you'll never leave my side
And it's you who makes the love shine in my life
And it's you who brings a tear to my eye
And it's you who picks me up when I fall
And it's you
When I think of you I see a beauty
That cannot be described by words
Then I sit and my mind goes and wanders
When I get those thoughts of you and
Love comes shining through
When i think of you, all I wanna do is share the good newsCaptcha
Piosenkę Plankeye Good News przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Good News, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Good News. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Plankeye Good News w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.