Honey and Oil


i'm listening it's me she's twisting
honey and oil she's as bitter as the soil
she spells the end of my life today
are you listening
if you're not for me then you're against me
if you're going to tempt me then go ahead and leave me
honey and oil she's as bitter as the soil
she spells the end of my life today
she's as cold as the snow
he told me, "if you're going to waste your life then go just go"
yeah i'm listeningCaptcha
Piosenkę Plankeye Honey and Oil przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Honey and Oil, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Honey and Oil. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Plankeye Honey and Oil w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.