Visions


Prove to me, what I see
What I hear, my God
Prove to me, what I see
What I hear, my God
Take my pride, capture my flesh
Take my flesh, capture my pride
Take my pride, capture my flesh
Take my flesh, capture my pride
With the righteous wisdom
Spiritual insight
Check the knowledge
And it shall come to pass
Afterword
That I will pour out my spirit on all flesh
And your sons and your daughters shall prophesied
Your old men shall dream dreams
And your young men shall see visions
Jesus Christ is what I see
Jesus Christ is what I see
Jesus Christ is what I see
Jesus Christ is what I see

Prove to me, who I see
Who I hear, my God
Prove to me, who I see
Who I hear, my GodCaptcha
Piosenkę P.O.D. Visions przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Visions, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Visions. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę P.O.D. Visions w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.