Tekst piosenki Pope John Paul II: La Legge Delle Beatitudini

La Legge Delle Beatitudini


‡ Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli
Beati gli afflitti, perché saranno consolati
Beati i miti, perché erediteranno la terra
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli ‡
Matteo 5, 3-12 San Lorenzo al Verano,
Roma, 1 novembre 1981Captcha
Piosenkę Pope John Paul II La Legge Delle Beatitudini przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke La Legge Delle Beatitudini, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki La Legge Delle Beatitudini. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pope John Paul II La Legge Delle Beatitudini w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.