Most Beautiful Girl In The World


Could U be
The Most Beautiful Girl in the World
It's plain 2 see
U're the reason that God made a girl

When the day turns into the last day of all time
I can say, I hope U are in these arms of mine
And when the night falls before that day I will cry
I will cry tears of joy cause after U all one can do is die

Could U be
The Most Beautiful Girl in the World
Could U be
It's plain 2 see
U're the reason that God made a girl
Oh yes U are

How can I get through days when I can't get through hours
I can try but when I do I see U and I'm devoured
Oh Yes
Who'd allow, who'd allow a face 2 be soft as a flower
I could bow and feel proud in the light of this power
Oh Yes

Could U be (Could U be)
The Most Beautiful Girl in the World
Could U be
It's plain 2 see
U're the reason that God made a girl
Oh yes U are

And if the stars ever fell one by one from the sky
I know Mars could not be 2 far behind
Cuz baby, this kind of beauty has got no reason 2 ever be shy
Cuz honey, this kind of beauty the kind that comes from inside

Could U be
The Most Beautiful Girl in the World
So beautiful, beautiful
It's plain 2 see (Plain 2 see)
U're the reason that God made a girl

Could U be
The Most Beautiful Girl in the World
(U U're my girl)
It's plain 2 see
U're the reason that God made a girl
(U're the reason)

If the stars (Could U be) ever fell one by one from the sky
(The Most Beautiful Girl in the World)
Oh Yeah
I know Mars (It's plain 2 see) could not be 2 far behind
(U're the reason that God made a girl)

Could U be
The Most Beautiful Girl in the World
Could U be
The Most Beautiful Girl in the World

Could UCaptcha
Piosenkę Prince Most Beautiful Girl In The World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Most Beautiful Girl In The World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Most Beautiful Girl In The World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Prince Most Beautiful Girl In The World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.