In This Place


I cannot stand to see what I see
I can't stand this place I must be
I don't mean to imply that above all am I
but again
kiss me goodnight my friend
just say goodnight my friend
take a look at yourself take a look at me
I believe you miss all there is to see
don't believe in the lies that you hear with your eyes again
kiss me goodnight my friend
just say goodnight my friend
racer of the chase for pleasure
actor of the child at play
lay down it's time for nappie baby
taking all your toys away
I cannot stand to feel this way I feel
I can't stand to face what I fear is real
I don't mnean to imply that you'd utterly lie
but again
just say goodnight my friendCaptcha
Piosenkę Psychotic Waltz In This Place przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In This Place, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In This Place. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Psychotic Waltz In This Place w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.