18 AD


There is no yesterday
There is no tomorrow
Can't ask me in other words
over and over
we have forgotten
over and over
over and over
there is no tomorrow
there is no tomorrowCaptcha
Piosenkę Queens Of The Stone Age 18 AD przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 18 AD, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 18 AD. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Queens Of The Stone Age 18 AD w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.