Give Your Heart Away


huuhhhh
Do you think
That your time on earth will never fade
In the blink
Of an eye you may be swept away
This is true
May the most of every moment
That is given to you
To hold on to

So give your heart away
This is not the time to hesitate
For there is no other reason
You will find no better season
Tomorrow may not comfort away
So call on him and give your heart away

There are days
When there is no place
that feels like home
And you need
To believe that you will never know
Long ago
Jesus came to show you
That he'll love you through all time
That's were he gave his life

So give your heart away
This is not the time to hesitate
For there is no other reason
You will find no better season
So call on him and give your heart away

There is hope for you tomorrows
Come one day
There's no mountain so high
No face in the sky
You can
Reach, reach, reach you (Ooohhh)

So give your heart away
This is not the time to hesitate
For there is no other reason
You will find no better season
So call on him and give your heart away yah
Call on him and give your heart away

HuuuhhhmmmmmCaptcha
Piosenkę Rachael Lampa Give Your Heart Away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Give Your Heart Away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Give Your Heart Away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rachael Lampa Give Your Heart Away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.