Permanent Damage


You didn't have to be so cruel
You don't have to treat me like a fool, yeah yeah, yeah
Twisted by this bitter cross I bare,
My heart is breaking and you just dont care
All I got to show for love are scars and bruises

Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage

Love is such a terrible curse
I'm damned to walk this poisoned earth, Yeah yeah, yeah
And every night that you're not there
I can feel every rip and tear
As I'm left to live as human wreckage

Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage

Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage
I said, Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage
I said, Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damageCaptcha
Piosenkę Rachel Stamp Permanent Damage przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Permanent Damage, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Permanent Damage. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rachel Stamp Permanent Damage w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.