On Your Knees


Tie, tie, tie you down
The chains you wear
They keep you bound
Too long

Slap, slap, slap your lip
When the master
Cracks the whip
You crawl

Get down on your knees
That's where you all will be
Dog's that lick the feet
Like dog's that lick the feet (x2)

Down, down, down on four
You keep coming back for more
You whore

Bound, bound, bound and gagged
Then tossed aside like a dirty rag
Used and abused

Get down on your knees
That's where you all will be
Dog's that lick the feet
Like dog's that lick the feet (x4)Captcha
Piosenkę Rackets & Drapes On Your Knees przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke On Your Knees, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki On Your Knees. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rackets & Drapes On Your Knees w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.