Laugh About It


Can you give me solid ground,
'cause all my footsteps turn me down
One by one
Can you give me free advice
I don't know if I can
But I'll try to listen
And I can blast friendship to hell
Or I can try to make things better
They change the rules when it's my turn
So they can laugh and watch me burn

I can laugh about it,
Or I can cry about it
I should ignore the words you say
'Cause they can hurt, but won't kill me
They can hurt, but won't kill me

They can hurt, but won't kill me

A fist full of the things you love
Life's a quiz so cough it up
Go on and cough it up now
When the future's far away
It's always better than today
And everytime I'm having fun
There's something I'm doing wrong
And all these warning lights are lit
But always after you need
Yeah well anyway,

I can laugh about it
I'd better try to laugh
I can cry about it
You'll never see me cry
I should ignore the words you say
They can hurt, but won't kill me
They can hurt, but won't kill me
They can hurt but won't kill me

So I can laugh about it
Yeah I'd better try to laugh
I can cry about it
You know you'll never see me cry
I should ignore the words you say
They can hurt, but won't kill me
'Cause they can hurt, but won't kill me
No they won't kill meCaptcha
Piosenkę Racoon Laugh About It przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Laugh About It, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Laugh About It. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Racoon Laugh About It w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.