Unsilent Minority


I know what I am
And I know who you are,
You are the enemy.
The law is laid down,
My rule is laid down
And the boundaries are set -
You're either friend or foe.
Our unity within the "scene"
Is a contradiction.
I don't unite
With what I despise.
Don't go along,
I won't get along
In this united scene dream.
I won't pretend to care
And waste my time,
Waste my time on you.
Our past was spent being a victim
Of rudicule and now the victim is you.
The game is gonna stop
With a confrontation
And we won't be take lightly.
Forget the past, it's time for a new school,
The HARDLINE - so now you're going
To see why you're our enemy.Captcha
Piosenkę Raid Unsilent Minority przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Unsilent Minority, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Unsilent Minority. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Raid Unsilent Minority w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.