Partys Over


When we started it was a lot of fun
And the times we had I'll never forget
But now I'm older and wiser
And a bit of a miser
And it's crazy but I don't wanna quit

Ain't it a shame the party's over
Yeah, we couldn't keep fooling round
Ain't it a shame the party's over
Yeah, we've got to keep our feet on the ground

Broken hearted, it ain't a lotta fun
Though I have to I can never forget
So I'm older and brighter
And a bad criticizer
And I'm crazy but I don't give a shit

Now ain't it a shame the party's over
Yeah, we couldn't keep fooling round
Ain't it a shame the party's over
Yeah, we've got to keep our feet on the ground

My old lady don't see a lot of love
But my guitar, I give it all it can get
So if the moment ain't right
I'll party all night
Call me crazy but I ain't gonna quit

Now ain't it a shame the party's over
Yeah, we couldn't keep fooling round
Ain't it a shame the party's over
Yeah, we've got to keep our feet on the ground

The party's over
The party's over
The party's overCaptcha
Piosenkę Raspberries Partys Over przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Partys Over, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Partys Over. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Raspberries Partys Over w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.