Ive Got News For You


You said before me met
that your life was awful tame
Well, I took you to a night clu
and the whole band knew your name Oh,

Well, baby, baby, baby
I've Got News For You
Oh, somehow your story don't ring true,
Well, I've got news for you

Well, you phoned me you'd be late
cause you took the wrong express
and then you walked in smiling
with your lipstick all a mess

Oh, let me say to you little mama,
Wo, I've Got News for you
Ah, your story don't ring true lil girl
Yeah, I've got news for you

(Instumental - subdominant bridge)

(A section solo)

Oh, you wore a diamond watch,
claimed it was from Uncle Joe
When I looked at the inscription
it said love from Daddy-O

Oh, well baby, wo lil girl, I wanna say
I've Got News For You
Ah, if you think that jive will do
Let me tell you, oh,
I've Got News For You
Well, somehow your story don't ring true
Wo, I've Got News For YouCaptcha
Piosenkę Ray Charles Ive Got News For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ive Got News For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ive Got News For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ray Charles Ive Got News For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.