After All These Years


After all these years of our running wild
I believe I'll take off my colors for a while
And just kick back and sing some blues
Instead of living them like I do
After all these years of our running wild

After all these years of our running wild
I believe I'll take off for South Texas for a while
And look up some of my old friend
And try to make amends

After all these years of our running wild
And I suppose I fall somewhere in between
A lost soul and a romantic who believes
That if we live in forgiveness
We die in our dreams

After all these years of our running wild
I believe I'll take off my old leathers for a while
And with this life I live
Turn it over and forgive

After all these years of our running wild
And I suppose I fall somewhere in between
A lost soul and a romantic who believes
That if we live in forgiveness
We die in our dreams

And I suppose I fall somewhere in between
A lost soul and a romantic who believes
That if we live in forgiveness
We die in our dreams
We die in our dreamsCaptcha
Piosenkę Ray Wylie Hubbard After All These Years przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke After All These Years, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki After All These Years. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ray Wylie Hubbard After All These Years w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.