Long Lost Love


i've been waiting for so long
to show you i can do something special
i still think that you're a sceptic
you'll realize that you're far from it
i need penitence
i will try to forget all the lies you've shouted
killing words you've said
get out of my mind
stay out of my life forever
i'll be there to throw you out
i'll be there to blow you away, no mercy
the lack of true love won't stop me from
self construction, some redemption
the lack of true love won't disolve my
ambition and my expectations
i'll be there to throw you out
i'll be there to blow you away, no mercy
i've been waiting for so long
to show you i can do something special
i will try to forget all the lies you've shouted
killing words you've said
i'll be there to throw you out
i'll be there to blow you away from me, no
mercyCaptcha
Piosenkę Refuel Long Lost Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Long Lost Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Long Lost Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Refuel Long Lost Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.