Imitation Of Life


charades, pop skill
water hyacinth, named by a poet
imitation of life
like a koi in a frozen pond
like a goldfish in a bowl
I dont want to hear you cry

thats sugarcane that tasted good
thats cinnamon thats hollywood
c'mon c'mon no one can see you try

you want the greatest thing
the greatest thing since bread came sliced
you've got it all, you've got it sized
like a friday fashion show teenager
freezing in the corner
trying to look like you dont try

thats sugarcane that tasted good
thats cinnamon thats hollywood
c'mon c'mon no one can see you try

no one can see you cry

thats sugarcane that tasted good
thats freezing rain thats what you could
c'mon c'mon no one can see you cry

this sugarcane
this lemonade
this hurricane, i'm not afraid
c'mon c'mon no one can see me cry
this lightning storm
this tidal wave
this avalanche, i'm not afraid
c'mon c'mon no one can see me cry

thats sugarcane that tasted good
thats who you are, thats what you could
c'mon c'mon no one can see you cry

thats sugarcane that tasted good
thats who you are, thats what you could
c'mon c'mon no one can see you cryCaptcha
Piosenkę R.E.M. Imitation Of Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Imitation Of Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Imitation Of Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę R.E.M. Imitation Of Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.