Edge Of Forever


No one can decide when lightening will strike
And everything falls into place
And lately it seems when you're in my dreams
I find that I don't want to wake
I wanna slowly unlock the mystery
I wanna make love, I wanna make history with you

With you, I see a lifetime with you
And if one thing is true
Is that God knew that one day
I would be standing
On the edge of forever with you

Oh yeah

I'm ready to fall to give you my all
Cause you're everything I'll ever want
Its amazing to me how far we can see
Our horizon goes on and on
I wanna slowly unlock the mystery
I wanna make love
Yeah I wanna make history with you
I see a lifetime with you
And if one thing is true
Is that god knew that one day
I would be standing
On the edge of forever with you

And when I am shivering
Your body will be my blanket
And when I am drifting baby
You will be my anchor
With you, I see a lifetime with you
And if one thing is true
Its that God knew someday I would be standing
On the edge of forever with you

Oh

Wanna spend forever, with you
Hold me forever, will doCaptcha
Piosenkę Richard Marx Edge Of Forever przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Edge Of Forever, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Edge Of Forever. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Richard Marx Edge Of Forever w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.