When A Blind Man Cries


If you're leaving close the door
I'm not expecting people anymore
Hear me grieving, I'm lying on the floor
Whether I'm drunk or dead I really aint too sure
I'm a blind man, I'm a blind man and my world is pale
When a blind man cries, lord, you know there aint no sadder tale

Had a friend once in a room,
Had a good time but it ended much too soon
In a cold month in that room
We found a reason for the things we had to do

I'm a blind man, I'm a blind man, now my room is cold
When a blind man cries, lord, you know he feels it from his soulCaptcha
Piosenkę Richie Sambora When A Blind Man Cries przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When A Blind Man Cries, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When A Blind Man Cries. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Richie Sambora When A Blind Man Cries w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.