A Child Is Born


As I was walkin' down the road to Bethlehem one night
I looked up to the sky and there I saw a wondrous sight
A star was shining brighter than I'd ever seen before
And a host of angels sang to me, never heard a song so pure
They said don't be afraid, we bring good news to all the world
With great tidings of joy for every boy and every girl

[Chorus]

A child is born
On this holy night
And all the angels sing of the joy he brings with a star so bright
So come to see
Mary's sweet baby
And let our praises ring to the newborn king while he sleeps so peacefully
So peacefully
Oh yeah

As I went down into the town to see what I could see
Three mighty kings with golden rings came ridin' up to me
They said they seek the child who was born beneath the star
Of all the kings this one would be the mightiest by far
So wake up everybody, 'cause the blessed day has come
And ring the bell so we can tell the news to everyone

[Chorus]

A child is born
On this holy night
And all the angels sing of the joy he brings with a star so bright
So come to see
Mary's sweet baby
And let our praises ring to the newborn king while he sleeps so peacefully
So peacefully
Hallelujah (repeated)

So wake up everybody, 'cause the blessed day has come
And ring the bell so we can tell the news to everyone

[Chorus]
A child is born
On this holy night
And all the angels sing of the joy he brings with a star so bright
So come to see
Mary's sweet baby
And let our praises ring to the newborn king while he sleeps so peacefully
So peacefully
Oh yeahCaptcha
Piosenkę Rihanna A Child Is Born przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Child Is Born, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Child Is Born. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rihanna A Child Is Born w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.