Rehab


(Feat Justin Timberlake, Timbaland)

[Verse 1:]

Baby, baby
When we first met
I never felt something so strong
You were like my lover
And my best friend
All wrapped into one
With a ribbon on it
And all of a sudden
When you left
I didn't know how to follow
It's like a shot
That spun me around
And now my heart left
I feel so empty and hollow

[Pre Chorus:]

And I'll never give myself to another
The way I gave it to you
Don't even recognize
The ways you hit me
Do you?
It's gonna take a miracle to bring me back
And you're the one to blame

[Chorus:]

And now I feel like, oh
You're the reason
Why I'm thinking
I don't wanna smoke all
These cigarettes no more
I guess this is what I get
For wishful thinking
Should've never let you into my door
Next time you wanna go on and leave
I should just let you go on and do it
Cause now I'm using like I bleed
It's like I checked into reha
Baby you're my decease
It's like I checked into reha
Baby you're my disease
I gotta check into reha
'Cause baby you're my disease
I gotta check into reha
'Cause baby you're my disease

[Verse 2:]

Damn,
Ain't it crazy
When you're love swept?
You'll do anything
For the one you love
'Cause anytime
That you needed me
I'd be there
It's like
You were my favorite drug
The only problem is
That you was using me
In a different way
That I was using you
But now that I know
That it's not meant to be
You gotta go
I gotta win myself over you

[Pre Chorus:]

[Chorus:]

[Ad libs]

[Chorus:]Captcha
Piosenkę Rihanna Rehab przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rehab, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rehab. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rihanna Rehab w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.