Give It All


Break through the undertow, your hands I can't seem to find,
Pollution burns my tongue, cough words I can't speak so I

Stop my struggling, then I float to the surface,
Fill my lungs with air, then let it out

I give it all, now there's a reason why I sing,
So give it all, and it's these reasons that belong to me

Rock bottoms where we live, and still we dig these trenches,
To bury ourselves in them, backs breaking under tension

For far too long these voices, muffled by distances,
It's time to come to our senses, up from the dirt

We give it all, now there's a reason why I sing,
So give it all, and it's these reasons that belong to me

Breathe (breathe), the air we give (give), the life we live (live), our pulses racing distances,
(breathe) so wet my tongue (give), break into song (live), through seas of competition

So please believe your eyes, a sacrifice,
Is not what we had in our minds,
I'm coming home tonight, home tonight

We give it all, now there's a reason why I sing,
So give it all, and it's these reasons that belong to me

Today I offer all myself to this I'm living for my dying wish,
I give it all, now there's a reason, there's a reason, to give it allCaptcha
Piosenkę Rise Against Give It All przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Give It All, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Give It All. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rise Against Give It All w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.