Me and My Broken Heart


All I need is a little love in my life
All I need is a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart

Yeah

Shotgun, aimed at my heart, you got one
Tear me apart in this song
How do we call this love
I tried, to run away but your eyes
Tell me to stay a while
Why do we call this love

It seems like we've been losing control
So bad it don't mean I'm not alone
When I say

All I need is a little love in my life
All I need is a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart

Maybe some part of you just hates me
You pick me up and play me
How do we call this love
One time tell me you need me tonight
To make it easy, you lie
And say it's all for love

It seems like we've been losing control
So bad it don't mean I'm not alone
When I say

All I need is a little love in my life
All I need is a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart

Me and my broken heart
Me and my broken
Yeah, yeah, yeah

It's just me
It's just me
It's just me
Me and my broken heart

All I need is a little love in my life
All I need is a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heartCaptcha
Piosenkę Rixton Me and My Broken Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Me and My Broken Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Me and My Broken Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rixton Me and My Broken Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.