Can U Believe


Nothing can make you high
Or put fire in your eyes
Or give you a chance to fly
When you need the wings
When all that youve got is doubt
And nothing can stop you from feeling down
But oh I know, I know exactly how you feel

But can you believe now
When you're on your knees now
Begging and pleading now
Can you believe
When all that youve got is doubt
And no one to pull you out
When your heart is slowin down
Can you believe

See the person I love the most
Is so far away tonight
And no other medicine or promise is
Gonna heal me up right
But I got to believe
That her and me
Will be together
Cause that's all I got
And Oh, I know
When you're down at the bottom
Can you believe

Can you believe now
That you're on your knees now
Begging and pleading now
Can you believe
When all that you've got is doubt
And no one to pull you out
When your heart is slowin' down
Can you believe

Can you believe when all hope seems gone
When your mother and father can't keep you safe from harm
Can you forgive in your heart
Can you ask for forgiveness
When nobody else believes can you believe
Can you believe in yourself

Wo, ho,

Can you believe
When all that you've got is doubt
And no one to pull you out
And your heart is slowin down
Can you believe

Oh oh yeah ooooo yeah

If nobodys watchin
You will never know
If somebodys watchin
You will never know
If nobodys watchin
You will never know
If somebodys watchin
You will never know
If nobodys watchin
You will never know
If somebodys watchin
You will never know

Oooooooooooo wo

Can you believe
You're on your knees now
Begging and pleading now
And your heart is slowin down
Can you believeCaptcha
Piosenkę Robin Thicke Can U Believe przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Can U Believe, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Can U Believe. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Robin Thicke Can U Believe w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.