People Get Ready


People get ready
There's a train a-coming
You don't need no baggage
You just get on board
All you need is faith
To hear the diesels humming
Don't need no ticket
You just thank the Lord

People get ready
For the train to Jordan
Picking up passengers
From coast to coast
Faith is the key
Open the doors and board them
There's room for all
among the loved the most

There ain't no room
for the hopeless sinner
Who would hurt all mankind just
To save his own
Have pity on those
whose chances are thinner
Cause there's no hiding place
From the Kingdom's Throne

So people get ready
for the train a-comin'
You don't need no baggage
you just get on board !
All you need is faith
to hear the diesels humming
Don't need no ticket
you just thank, you just thank the Lord

Yeah
Ooh

Yeah
Ooh

I'm getting ready
I'm getting ready
this time I'm ready
this time I'm readyCaptcha
Piosenkę Rod Stewart People Get Ready przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke People Get Ready, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki People Get Ready. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rod Stewart People Get Ready w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.