Suddenly Blue


I walk along the lonely street
Another night of missin' her
I just can't sleep
Just for a moment it all seems
I must be havin' a bad dream
Then reality returns
My baby's gone and my world has turned

Suddenly blue
Without her I can't go on
Only yesterday her love was here to stay
Now I'm suddenly blue
Just don't know what went wrong
But I got to bring her back
The days are long and the nights
Are black when you're suddenly blue

Last time I looked into her eyes
Was she tryin' to tell me
I should read beetween the lines
Was she cryin' all alone
Did I forget to hold her close
I must have looked but did not see
Now her leavin' is leavin' me

Now I've got to find her tonight
And get it right

Was she cryin' all alone
Did I forget to hold her close
A painful lesson I have learned
My baby's gone and my world has turnedCaptcha
Piosenkę Roger Mcguinn Suddenly Blue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Suddenly Blue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Suddenly Blue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Roger Mcguinn Suddenly Blue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.