Drive By Shooting


(Regular text is Henry Rollins, CAPS ARE THE BACKUP)

Hit it, fellas

We'll leave nothing to your imagination this time
We tried that last time and our opinion, uh, didn't work
We're going to do a little number for you right now,
it's called Drive By Shooting It's pretty wild
I hope you like it

We're gonna get in our car
We're gonna go, go, go
We're gonna drive to a neighbourhood
Kill someone we don't know
DRIVE BY- SHOOTING!

We're going to go out killing
That's what we're gonna do
It might be your sister
Or it might be you
DRIVE BY- SHOOTING!

Sipping on the night train
FIRST GEAR!
Crusing down the interstate
SECOND GEAR!
Smoking on the angeldust
THIRD GEAR!
I think my head's about to bust
FOURTH GEAR!

Drive by shooting!
WATCH OUT FOR THAT PIMP!

*solo*

We're gonna get in our car
We're gonna go, go, go
We're gonna drive to a neighbourhood
Kill someone we don't know
DRIVE BY- SHOOTING!

This is the way
We get our thrills
We get in our car
And kill, kill, kill!
DRIVE BY- SHOOTING!

Got myself a heavy date
FIRST GEAR
Don't you know, I can't be late
SECOND GEAR
I got myself a Smith and Wesson
THIRD GEAR
I'm going to teach some folks a lesson
FOURTH GEAR

Drive by shooting!
DRIVE BY!Captcha
Piosenkę Rollins Band Drive By Shooting przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Drive By Shooting, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Drive By Shooting. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rollins Band Drive By Shooting w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.