Stronger Than I Am


If I close my eyes
I know you're near me
Always right there
When I need you the most

You are my shelter, my shoulder near me
But I'm the strongest man whenever you're close
With your loving, I'm something you need to know

If I could just reach a little higher
Become a little wiser I have just you to thank.
I only see clearly when you guide me
Succeed when you're beside me
All I need is your helping hand
To be a little stronger than I am

A little stronger...

Every step I take of this journey
I wanna share every moment with youCaptcha
Piosenkę Ronan Parke Stronger Than I Am przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stronger Than I Am, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stronger Than I Am. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ronan Parke Stronger Than I Am w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.