Corponation


We live to feed the nation; we die to serve the corporation
The societies we lived in the past provided the ways of the free world; the evolution through he past generations is to be devastated
The cultures we have spice our reason to live; they take us to higher levels of humanity
The merging of the nations as parts of the company
Die for this nation!
Neglect that nation to come, forget the corporation and kill the corporation!Captcha
Piosenkę Rotten Sound Corponation przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Corponation, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Corponation. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rotten Sound Corponation w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.