Strong Man


An arrogant bastard you are, without value you lie your life
Your spineless core is in a fragile crust
Strongman - Moron
The acts of violence you share can not be reasonably explained!
Strongman - Moron
You beat and get beat again!
Days are passing, weeks are going by, more numb and idiolent you will be
People around are changing every day, leading into being alone and isolated
Still you will beat to gain more respect, adored you will be
But some day the bastards around will make you suffer like you do it today
Strongman - Moron
You beat and get beat again!
Days are passing, weeks are going by, more numb and idiolent you will be
People around are changing every day, leading into being alone and isolatedCaptcha
Piosenkę Rotten Sound Strong Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Strong Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Strong Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rotten Sound Strong Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.