Àrd


Madainn Dihaoine 's dùthaich fo sgòth
'S mi sgìth le cuid smalan,
Mi-mhisneachd is bròn
Seo an deicheamh là dhan
A' Ghiblean 'sinn fo ghruaim a rithist
An co-dhùnadh a cheannaich
Na daoine aig prìs

Tha spiorad nan daoine
Nas soilleir na ghealach
Nas doimhne na 'n cuan
Gheibh sinn ar n-àite 'san t-saoghal
'S an ginealach ùr

Àrd: blàr nan daoine
Àrd: guth is saorsa
Àrd: tha sinn gluasad
Gu h-àrd thèid sinn suas

'S iomadh trioblaide romhainn
Nis Gàidheal agus Gall
'S mi le aon sùil air eachdraidh,
Aon sùil mo chlann
Ach cùm creideamh nad bheatha,
Sonas nad chridhe
Chan e seo deireadh rathaid
Ach toiseach linn

Tha spiorad nan daoine
Nas soilleir na ghealach
Nas doimhne na 'n cuan
Gheibh sinn ar n-àite 'san t-saoghal
'S an ginealach ùr

Àrd: blàr nan daoine
Àrd: guth is saorsa
Àrd: tha sinn gluasad
Gu h-àrd thèid sinn suas

Àrd: blàr nan daoine
Àrd: guth is saorsa
Àrd: tha sinn gluasad
Gu h-àrd thèid sinn suas

Chan urrain dhomh fuireach
An taigh tha fo sgòth
Ach le creideamh is dòchas
Mu deireadh mo là
Tha an lasair nad anam
Aig meadhan do bhith
Nas laidir 's nas motha
Na riaghaltas no rìgh

Àrd: blàr nan daoine
Àrd: guth is saorsa
Àrd: tha sinn gluasad
Gu h-àrd thèid sinn suasCaptcha
Piosenkę Runrig Àrd przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Àrd, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Àrd. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Runrig Àrd w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.