Rìbhinn Ò


Tha bùrn fallain anns an tobar
'S gabhaidh sinn ar h-uile slàinte ann
Tha bùrn fallain anns an tobar
'S gabhaidh sinn ar h-uile slàinte ann
Tiugainn leam, a rìbhinn òg
Tiugainn leam, a nighean, tiugainn leam

Tiugainn gu na beanntan àrd
Abair sealladh, dathan earraich ann
Tiugainn gu na beanntan àrd
Abair sealladh, dathan earraich ann
Tiugainn leam, a rìbhinn òg
Tiugainn leam, a nighean, tiugainn leam

A rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a ho ro
A rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a ho ro
A ribhinn ò, a ho ro
A rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a ho ro

Thèid sinn 'null air an aiseig
Tarsainn air a' chuan thèid sinn ann
Thèid sinn 'null air an aiseig
Tarsainn air a' chuan thèid sinn ann
Tiugainn leam, a rìbhinn òg
Tiugainn leam, a nighean, tiugainn leam

Tha bùrn fallain anns an tobar
'S gabhaidh sinn ar h-uile slàinte ann
Tha bùrn fallain anns an tobar
'S gabhaidh sinn ar h-uile slàinte ann
Tiugainn leam, a rìbhinn òg
Tiugainn leam, a nighean, tiugainn leam

A rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a ho ro
A rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a ho ro
A ribhinn ò, a ho ro
A rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a rìbhinn ò, a ho roCaptcha
Piosenkę Runrig Rìbhinn Ò przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rìbhinn Ò, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rìbhinn Ò. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Runrig Rìbhinn Ò w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.