Tekst piosenki Ruth Etting: Dont Tell Him What Happened to Me

Dont Tell Him What Happened to Me


I loved him, I lost him;
He craved a thrill,
I can't forget him;
I love him still
It's over, all over,
And yet, I find,
That he's always on my mind

Tell me where he is, tell me where he goes,
Tell me what he does, tell me who he knows,
But don't tell him what happened to me

If he says his life now is like a song,
Tell him he was right, tell him I was wrong,
But don't tell him what happened to me

Let him remember me as I used to be,
When his love for me made me strong and free

Ask him if the new kisses are divine,
Ask him if they thrill just as much as mine,
But don't tell him what happened to me

Let him remember me as I used to be,
When his love for me made me strong and free

I wonder if the new kisses are divine,
I wonder if they thrill just as much as mine
Oh, don't tell him what happened to meCaptcha
Piosenkę Ruth Etting Dont Tell Him What Happened to Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dont Tell Him What Happened to Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dont Tell Him What Happened to Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ruth Etting Dont Tell Him What Happened to Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.