Desire


Two hearts fading, like a flower
And all this waiting, for the power
For some answer, to this fire
Sinking slowly The water?s higher
Desire

With no secrets No obsession
This time I'm speeding with no direction
Without a reason What is this fire?
Burning slowly My one and only
Desire

You know me You don't mind waiting
You just can't show me, but God I'm praying,
That you'll find me, and that you'll see me,
That you run and never tire
DesireCaptcha
Piosenkę Ryan Adams Desire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Desire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Desire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ryan Adams Desire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.