This House Is Not For Sale


Tell 'em that the house is not for sale
We're still livin' here, how come nobody can tell
They're takin' all the furniture, movin' our things
Come on little honey, put your head on my knee
Tell 'em that the house is not for sale
And calm down, calm down, calm down
Calm down, calm down, calm down

Do you remember when we even bought this thing?
I danced you across the wooden floor and you signed the lease
What happened in the car that night?
What happened in the car that night?
Tell 'em that the house is not for sale
And calm down, calm down, calm down
Calm down, calm down, calm down
Calm down

Tell 'em that the house is not for sale
We could grab a couple sheets, yeah, give 'em quite a scare
I remember lyin' on the bedroom floor
You were holding me, little honey, kissin' my soul
Tell 'em that the house is not for sale
And calm down, calm down, calm down
Calm down, calm down, calm down
Calm down
Calm downCaptcha
Piosenkę Ryan Adams This House Is Not For Sale przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke This House Is Not For Sale, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki This House Is Not For Sale. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ryan Adams This House Is Not For Sale w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.