Good Times


You're working to hard
too many hours on the jo
and you know it must get better than this
you're killing yourself
and missing your love
it's been weeks since you've been out with your friends

We all need a change once in a while
the time to make a change is right now

This is for the good times, good times
this is to the good life
This is for the good times, good times
this is to the good life
take it easy baby, heres to good times

The pressures on
boss is breathing down your neck
but the only thing you see's that vacation pamphlet on your desk
you fantasise
the day you leave it all behind
to spend the best days of you're life in the sun

We all need a change once in a while
the time to make a change is right now

This is for the good times, good times
this is to the good life
This is for the good times, good times
this is to the good life
take it easy baby, heres to good times

It's for the goodtimes baby

We all need a change once in a while
the time to make a change is right now

This is for the good times, good times
this is to the good life
This is for the good times, good times
this is to the good life
take it easy baby, heres to good timesCaptcha
Piosenkę S Club 7 Good Times przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Good Times, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Good Times. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S Club 7 Good Times w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.