We Got It


I see you staring at me,
you like me,
don't you,
i do,
you know it's true,
yes you do,

[Chorus]

I got it,
you know it,
and i really like to show it,
We got it,
you don't know it but you know we got it

I got style and can sing,
i don't sing about everything,
so cmon get on your feet,
ooo-ya-a-a

[Repeat chorus 3x]Captcha
Piosenkę S Club 7 We Got It przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Got It, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Got It. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S Club 7 We Got It w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.