Infernal Visions


Conscious mind is closed off to reality
Mutilation of my soul comes in gradually
Nightmares of flame come into sight
To hell my mind takes its subconscious plight

Death in dreams, hellish thoughts
Infernal visions battles been fought
Trapped in mind waiting for daybreak
Already dead I can't awake
Maggots feed upon the brains of the demised
Death is real I've slowly died
To the ruler of the abyss I've been beckoned
From the world of reality I've been summonedCaptcha
Piosenkę Sacrifice Infernal Visions przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Infernal Visions, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Infernal Visions. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sacrifice Infernal Visions w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.