Hello World


Hello world, this is me life should be,
fun for everyone
Life is easy if you wear a smile,
just be your self don't ever change your style,

you are you, I am me, we'll be free

Hello world this is me
life should be mmm mmm yah
fun for everyone,
hello world come and see this is me

Come on baby, don't be afraid
Come on baby, it's not to late say you do,
won't you open up the door and let me in

Hello world this is me
life should be mmm mmm yah fun for everyone,
hello world come and see
life should be fun for everyone

Every now and then i'm insecure
let me show you life can be so pure,
seize the day,
wear a big happy smile on your face

Look into my eyes and tell me straight,
for you I'll make the whole world wait,
let me know, if it's so, let it show

Hello world this is me
life should be mmm mmm yah
fun for everyone,
hello world come and see, this is me

Come on baby, don't be afraid
Come on baby,
it's not to late, say you do,
won't you open up the door and let me in

Hello world this is me
life should be mmm mmm yah
fun for everyone, hello world
come and see life should be
fun for everyone

Hello world this is me life should be fun for everyone
Fun for you yeah,
fun for me yeah,
fun for everyone,
fun for everyoneCaptcha
Piosenkę Saddle Club, The Hello World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hello World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hello World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saddle Club, The Hello World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.