Storm


A new day has begun
The worst is over now but the
damage has been done
And you bear the scars of everything
that you've been through
Now you have someone who
believes in you

Free like the earth strong as the
mountain
Free like the ocean wild in the
storm
Free like the fire burning brighter
than a star
Free like the wind whispering in your heart

The brightest star I know
I just want to see your true
colours show
There within your heart let your
Light shine for all to see
So you can be the best that you
can be

Free like the earth strong as the
mountain
Free like the ocean wild in the
storm
Free like the fire burning brighter
than a star
Free like the wind whispering in your heart
I'm free

Wherever you find your home
You can take us with you
wherever you roam
There's a place within our hearts
and you'll always be there
You're earth water fire and air

Free like the earth strong as the
mountain
Free like the ocean wild in the
storm
Free like the fire burning brighter
than a star
Free like the wind whispering in your heart

I'm Free
Free like the ocean
Free like the fire burning
Free like the wind whispering in your
heartCaptcha
Piosenkę Saddle Club, The Storm przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Storm, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Storm. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saddle Club, The Storm w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.