Wonderland


(Spoken)

Theres a dream i can't remember
i've dreamt it many nights
a magic creature comes to me
a black stallion horse of flight

With wings of shining ebony
and eyes that look for me
he wears no takle costume
strong and beautiful to see

he neasles at my neck
he surely wants to ride
I climb onto his back
before he checks
I'm holding tight

CHORUS:

We canter through a forest so enchanting
we're the people smile 'cause they're happy
we ride a velvet ride that takes us through
a clearing
to the edge of the world

and then we fly through the sky tonight
my friend beats his wings
to a song of power and might
mystical places of happiness and peace
a wonderland

My land of dreams

dashing over moonbeams
making lightning in the sky
racind 'round on saturns rings
stardust blazes behind

we follow golden rays
and find a brand new day
i'll wait for u to come take me away

CHORUS X2

My land of dreams
My land of dreamsCaptcha
Piosenkę Saddle Club, The Wonderland przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wonderland, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wonderland. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saddle Club, The Wonderland w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.