The Sweetest Taboo


If I tell you
if I tell you know

Will you keep on
will you keep on loving me?
If I tell you
if I tell you how I feel

Will you keep bringing out the best in me?

You give me
you give me the sweetest taboo
you give me
you're giving me the sweetest taboo ;
too good for me

There's a quiet storm
and it never felt like this before
There's a quiet storm
that is you
There's a quiet storm
and it never felt this hot before
Giving me something that's taboo
Sometimes I think you're just too good for me

You give me the sweetest taboo

that's why I'm in love with you
you give me the sweetest taboo -
Sometimes I think you're just too good for me
I'd do anything for you
I'd stand out in the rain

Anything you want me to do
don't let it slip away

There's a quiet storm
and it never felt like this before
There's a quiet storm
I think it's you
There's a quiet storm
and it never felt this hot before
Giving me something that's taboo

You give me the sweetest taboo

that's why I'm in love with you
You give me
you're giving me the sweetest taboo;
too good for me

You've got the biggest heart -
Sometimes I think you're just too good for me
Every day is Christmas and every night is New Year's Eve
Will you keep on loving me?
Will you keep on
will you keep on bringing out the best in me?Captcha
Piosenkę Sade The Sweetest Taboo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Sweetest Taboo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Sweetest Taboo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sade The Sweetest Taboo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.