Listen To Your Heart


We don't move
We don't make a sound
We stand alone
In the middle of a crowd
And when you look at me
I can't look away
We find ourselves
Lost in yesterday
If you listen to your heart
You'll know what you want to do
Just look into my eyes
Don't you know I'll always care for you
When we dance
Time stands still
This romance
Is something we can't kill
No one knows
Just how we feel
We'll never be alone
While we're living inside this dream
If you listen to your heart
You'll know what you want to do
Just look into my eyes
You know I'll care for you
Listen to your hear
You know that you want me too
No matter where you go
I'll be there for youCaptcha
Piosenkę Saga Listen To Your Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Listen To Your Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Listen To Your Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saga Listen To Your Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.