The Interview


(lyrics by Michael Sadler)
Good afternoon! May I introduce myself?
With a story to be told you may need help
I know you were a headline for some time
But now you're part of a motionless mime
Lights have dimmed and times have changed
And the world is watching a different stage
Don't you think it's time we had a younger face?
You can slip away with no disgrace
So tell me
How long should we wait around
Don't you understand, when you're down we're down?
The memory of a lasting fame
Is better fed on reruns, no shame
So tell me
There's one thing I must know
Tell me why you can't let go
There's one thing we must know
Tell me, why won't you let go?
How long do you think you'll last
Living with a continuous past
As you stare at us we say,
"You're looking less like me each day!"
And there's one thing I must know
Tell me why you can't let go
There's one thing we must know
Tell me, why won't you let go?
Tell me
Why can't you let go?Captcha
Piosenkę Saga The Interview przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Interview, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Interview. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saga The Interview w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.