You Were Right


Take it
Go on and take what you want now
I don't need a lot
Take it
No need to know what you're up to
We don't need to talk
Break it
You know that I'm gonna be there
Tell me when to stop
Brake it
I'm sure that you'll do the right thing
That would mean a lot

[bridge]

How do you feel
When you know that it's not real?

[chorus]

Time to tell you
I believe you
Now I know you were right

Back it
There's so much you could be doin'
Thing you just forgot
Stack it
And when someone saw what you were up to
You made them take a walk
Slack it
No-one knew what you might be doin'
You're never on the clock
Back it
You find a way to do what you want to
& hope you don't get caught

[repeat bridge]

[chorus]

Time to tell you
I believe you
Now I know you were right
Time to tell you
I believe you
Don't I know you were right

Take it
Don't need to know what you're up to
We don't need to talk
Shake it
I'm sure that you'll do the right thing
That would mean a lot

[repeat 2nd chorus]Captcha
Piosenkę Saga You Were Right przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Were Right, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Were Right. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saga You Were Right w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.