This Planets On Fire


Cancelled flights, limousines,
Hustle bustles, crazy scenes
First, you're here, then, you're there
Pretty soon, man, you've been everywhere
Ooh, this planet's on fire
Oh, Satan's desire
We've seen the rise, we'll see the fall
He's here to see us all,
Burn in hell
Time ticks away, faster, faster
You run so fast you forget what you're after
You make a deal to sell your soul
Just to find out, baby, it's been sold
Ooh, this planet's on fire
Oh, Satan's desire
We've seen the rise, we'll see the fall
He's here to see us all,
Burn in hell
Burn in hell
Not me, baby!
-solo-
Ooh, this planet's on fire
Oh, Satan's desire
We've seen the rise, we'll see the fall
He's here to see us all,
Burn in hell
Fine, white lines of crystal light
Keep us up all day and all night
Oh, we just forgot girls and boys
Who thrive on cosmic toys
Ooh, this planet's on fire
Oh, Satan's desire
We've seen the rise, we'll see the fall
He's here to see us all,
Burn in hell
Burn in hell, Owwww!!
(This planet's on fire)
(This planet's on fire)
Ooh, this planet's on fire
Oh, Satan's desire
Ooh, this planet's on fire
Oh, Satan's desire, yeah!
Yes!Captcha
Piosenkę Sammy Hagar This Planets On Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke This Planets On Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki This Planets On Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sammy Hagar This Planets On Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.