Smile In Your Heart


I had a feeling,
That you're holding my heart,
And I know that it's true,
You wouldn't let it be broken apart,
Cause' it is much dear to you
Forever we'll be together,
No one can break us apart
For our love will truly be,
A wonderful smile in your heart

You're a sweet tender lover,
We are so much in love
I'm not afraid when you're far away,
Just give me a smile in your heart

You brighten my day,
Showing me my direction
You're coming to me,
And giving me inspiration
How can I ask for more
From you, my dear?
Maybe just a smile in your heart

I'm always dreaming of being in love,
But now I know this is true
Since you came into my life,
It is true love that I have found

I pray that you wouldn't leave me,
Whatever may come along
But if you do, I won't feel so bad,
Just give me a smile in your heart

You brighten my day,
Showing me my direction
You're coming to me,
And giving me inspiration
How can I ask for more
From you, my dear?
Maybe just a smile in your heart
(Maybe just a smile in your heart)

You brighten my day,
Showing me my direction
You're coming to me,
And giving me inspiration
How can I ask for more
From you, my dear?
Maybe just a smile in your heart
Give me a smile in your heartCaptcha
Piosenkę Sandara Park Smile In Your Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Smile In Your Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Smile In Your Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sandara Park Smile In Your Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.