Smile In Your Heart


I had a feeling
That your holding my heart
And i know that it is true
You wouldn't let it be broken apart
'coz it's much to dear to you
Forever we'll be together
No one can break us apart
For our love will truly be
A wonderful smile in your heart

When the night comes
And i'm keeping your heart
How i feel so much more secure
You wouldn't let me close my eyes
So i can see you through and through

You're a sweet tender lover
We are so much in love
I'm not afraid when you're far away
Just give me a smile in your heart

You brighten my day
Showin' me my direction
You're comin' to me
And givin' me inspiration
How can i ask for more
From you my dear
Maybe just a smile in your heart

I'm always dreamin'
Of being in love
But now i know that this is true
Since you came into my life
It's true love that i had found

I pray that you wouldn't leave me
Whatever may come along
But if you do i won't feel so bad
Just give me a smile in your heart

You brighten my day
Showin' me my direction
You're comin' to me
And givin' me inspiration
How can i ask for more
From you my dear
Maybe just a smile in your
(maybe just a smile in your heart)

You brighten my day
Showin' me my direction
You're comin' to me
And givin' me inspiration
How can i ask for more
From you my dear
Maybe just a smile in your heart

Give me a smile in your heartCaptcha
Piosenkę Sandara Parks Smile In Your Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Smile In Your Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Smile In Your Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sandara Parks Smile In Your Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.