Day Of The Dead


When the dark and light collide
We know that we'll meet our doom
From this point there's no return
Final revelation freezing our soul

Now we feel the pain
(In the) day of the dead!!! [x2]

Feel the death mutilation
It's our final bleeding
We'll never return never scape from her
It's time to rot, time to rot

Laments in the coffin
Will never be heard
Will we find peace?
(In the) day of the deadCaptcha
Piosenkę Sarcofago Day Of The Dead przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Day Of The Dead, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Day Of The Dead. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sarcofago Day Of The Dead w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.